Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Μας στοχοποιούν ;
Ο τίτλος της ανάρτησης είναι του επιμελητή


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ                       

       Συνάδελφοι,Με το 44433/20345/01.04.2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων, που απεστάλη το απόγευμα της 1ης Απριλίου 2013, κληθήκαμε εντός δύο (2) ημερών να καταθέσουμε τους στόχους των Υπηρεσιών μας για το έτος 2013 σε εφαρμογή του Ν. 3230/2004, ο οποίος –μετά από μία οκταετία αδράνειας– αποφασίστηκε εν μία νυκτί να τεθεί σε εφαρμογή.

Μόλις χθες, 02.04.2013, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κος Μανιτάκης δήλωσε: «Ο υπάλληλος οφείλει να αξιολογείται για την εργασία του και την απόδοσή του, κάθε μέρα, όλες τις μέρες. Στο τρίμηνο και στο τέλος της χρονιάς. Η επίδοσή του θα αξιολογείται διαρκώς βάσει στοχοθεσίας, η οποία καθιερώνεται στο σύνολο του Δημοσίου. Η αξιολόγηση του υπαλλήλου βάσει της επίδοσής του πρέπει να γίνει το εργαλείο αξιολόγησης σε διαρκή βάση των ικανοτήτων, αλλά και της απόδοσης».

Και μόνο από τη δήλωση αυτή είναι απόλυτα σαφές ότι η κατάρτιση της στοχοθεσίας είναι μια σοβαρή διαδικασία, η οποία θα συνδεθεί σε επόμενο χρόνο με την αξιολόγηση των Υπηρεσιών αλλά και ατομικά των υπαλλήλων. Αντί, ωστόσο, το θέμα να λάβει τη σημασία που του αξίζει και να ακολουθηθεί –έστω και στις βασικές της γραμμές– η διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος, για άλλη μία φορά ζητούνται στοιχεία και σχεδιασμοί μέσα σε μία μέρα και εβδομάδες μετά τη λήξη όλων των προθεσμιών (η σχετική εγκύκλιος ζητούσε τα στοιχεία έως τις 22 Μαρτίου!!!).

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη στοχοθεσία προβλέπει ότι η διαδικασία αυτή οφείλει να εκκινεί ήδη από τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου, από αυτόν για τον οποίον τίθεται η στοχοθεσία. Ο αρμόδιος Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας γνωστοποιεί και κατανέμει στις Υπηρεσίες τους στρατηγικούς σκοπούς για το επόμενο έτος. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων προβαίνουν σε ανάλυση των ανωτέρω στόχων, ενημερώνουν τους υπαγόμενους σε αυτούς Προϊσταμένους Διεύθυνσης και ζητούν τον προσδιορισμό επί μέρους στόχων. Οι προϊστάμενοι διεύθυνσης σε συνεργασία με τους τμηματάρχες ή τους υπαλλήλους -αν δεν λειτουργούν τμήματα- καλούνται τελικά να επιμερίσουν και να εξειδικεύσουν τους στόχους της Διεύθυνσης / Τμήματος, καθορίζοντας τη συμβολή του κάθε υπαλλήλου στους στόχους και έχοντας υπόψη τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του καθενός. Οι στόχοι που τίθενται θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, συμφωνημένοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι (SMART) και να σχετίζονται με συγκεκριμένους δείκτες (γενικούς και ειδικούς), οι οποίοι ουδέποτε έχουν γνωστοποιηθεί στις Υπηρεσίες αλλά και ούτε καν έχουν τεθεί υπόψη τους τώρα, που τους ζητείται ο καθορισμός των στόχων τους.

Είναι αυτονόητο ότι η στοχοθεσία των Υπηρεσιών πρέπει να καταρτίζεται σε ολομέλεια των υπαλλήλων, όπως γίνεται και με το Πρόγραμμα Δράσης, ώστε να συνδιαμορφώνεται από όλους τους εργαζόμενους και να είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν καθίσταται εφικτό από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί

Για να γίνει με ουσιαστικό και πραγματικό τρόπο η κατάρτιση στοχοθεσίας, είναι αναγκαία η ενημέρωση των προϊστάμενων και όλων των υπαλλήλων για τον τρόπο με τον οποίο θα μετρηθούν τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας στο τέλος του έτους, πώς θα προσμετρηθούν καθυστερήσεις που δεν σχετίζονται με τη βούληση της Υπηρεσίας (λ.χ. η αδυναμία έκδοσης ΧΕΠ από το ΤΑΠΑ, η πρόσφατη περιπέτεια των έργων ΕΣΠΑ με την έκδοση ΠΥΣ), η υποχρηματοδότηση ή και καθόλου χρηματοδότηση των δράσεων των Υπηρεσιών που έχουν συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, το οποίο θα έπρεπε να έπεται και όχι να προηγείται στης στοχοθεσίας κλπ.

Συνάδελφοι, σύμφωνα και με την απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΑ, δεν αποδεχόμαστε καμιά «στοχοθεσία» που δεν θα αναγνωρίζει το πραγματικό μας έργο με την διπλή του διάσταση, επιστημονική και διοικητική, αλλά θα γίνεται μόνον με βάση ποσοτικά κριτήρια (δείκτες εισερχομένων-εξερχομένων).

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι ουσιαστική και δεν θα δεχτούμε να «αξιολογηθούν» υπάλληλοι ή Υπηρεσίες με βάση κριτήρια και στόχους που έχουν τεθεί με αυτές τις έωλες διαδικασίες και τις ασφυκτικές προθεσμίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,

Η Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

              Δέσποινα Κουτσούμπα                                            Γεώργιος Ρήγινος

Δεν υπάρχουν σχόλια: