Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Στοχοθεσία ή στοχοποίηση(layoffs ή redundancies) Διαλέχτε!
         

     Πριν από λίγες μέρες έφθασε στις υπηρεσίες της Γραμματείας Πολιτισμού εγκύκλιος  με την οποία ενεργοποιείται παλαιός νόμος 3230/11-2-2004, για την «Εφαρμογή στοχοθεσίας για το έτος 2013 και Επικαιροποίηση δεικτών μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας». Συνημμένα στάλθηκαν πίνακες τους οποίους κλήθηκαν οι υπηρεσίες να συμπληρώσουν εντός 2 ημερών. Ο ΣΕΑ με εγκύκλιό του ζητούσε την παράταση της απάντησης.


Κάποιες παρατηρήσεις.

 • Δεν είναι καθόλου τυχαία η ενεργοποίηση ενός παλαιού νόμου αυτή τη χρονική περίοδο η οποία συμπίπτει με την επίσκεψη της «τρόικας», τις διακηρύξεις της κυβέρνησης για «κινητικότητα», «διαθεσιμότητα» δηλαδή απολύσεις.
 • Δεν είναι καθόλου τυχαία το μικρό χρονικό διάστημα που τέθηκε, ώστε να πιαστούν στον ύπνο και ν’απαντήσουν οι υπηρεσίες.
 • Κανείς μα κανείς από τις εναγώνιες επικοινωνίες με συναδέλφους, δε συμπλήρωσε τους πίνακες με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία κι αυτό γιατί άλλες υπηρεσίες το αντιλήφθηκαν ως εξειδίκευση του προγράμματος δράσης και άλλες υπηρεσίες κατά το δοκούν συμπλήρωσαν πρόσωπα  και δράσεις.

Κάποια ερωτήματα

 • Πως γίνεται ως υπηρεσία να συμπληρώνεις πίνακες με  στόχους για το 2013, όταν δε γνωρίζεις αν η υπηρεσία στην οποία ανήκεις, αλλά και η οργανική σου θέση, θα υφίστανται σε λίγο καιρό με το νέο οργανόγραμμα που προωθείται;
 • Ποιες διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση έδωσε στους προϊσταμένους των υπηρεσιών η κεντρική υπηρεσία;
 • Γιατί δεν στάλθηκε το έγγραφο στο τέλος του 2012 όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΥΔΜΗΔ και έφτασε τον Απρίλη του 2013 ώστε να συμπληρωθεί η στοχοθεσία του 2013 ενώ είχε περάσει το πρώτο τρίμηνο;
 • Έχουν αντιληφθεί οι συνάδελφοι τη σπουδαιότητα της «στοχοθεσίας» ή τη θεωρούν ακόμη ένα έγγραφο στο οποίο εκ καθήκοντος καλούνται ν’ απαντήσουν;
 • Γιατί απάντησαν αυθημερόν κάποιες υπηρεσίες, ενώ είχαν το δικαίωμα να παρατείνουν όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις;

Στην ουσία.
 Με την ενεργοποίηση αυτού του νόμου περί στοχοθεσίας, ουσιαστικά στοχοποιείται ο δημόσιος υπάλληλος και στην περίπτωσή μας ο υπάλληλος της  Γραμματείας Πολιτισμού. Οι δικαιολογίες ότι όλα γίνονται, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία, η μεταρρύθμιση και η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα είναι μια απάτη. Υπάρχει προμελετημένο έγκλημα για την απόλυση συναδέλφων η οποία επικαλύπτεται με τον πρωτότυπο τίτλο της «στοχοθεσίας», ο οποίος συμπληρώνει τους όρους, «κινητικότητα», «διαθεσιμότητα». Για την ακρίβεια χτίζονται επικοινωνιακά από την πολιτική ηγεσία τα απαραίτητα  βήματα απόλυσης εργαζομένων. Αποτελούνται από τις εξής βαθμίδες:
«στοχοθεσία»= στοχοποίηση, κινητικότητα=απομάκρυνση, διαθεσιμότητα=απόλυση.
Μόνο που η κλίμακα οδηγεί προς τα κάτω, προς τη κόλαση της ανεργίας, ανθρώπους κι αυτό δεν ομολογείται.
Η αλήθεια είναι ότι ξοδεύτηκε ιδιαίτερος χρόνος για να βρεθούν όροι όπως «στοχοθεσία» και  να εξειδικευθούν τα χαρακτηριστικά τους εμπλουτισμένοι από ξενόγλωσσους όρους.
Όπως διαβάζουμε στο έγγραφο του ΥΔΜΗΔ που βρίσκεται στη «Διαύγεια» τα χαρακτηριστικά των στόχων είναι:

 • Συγκεκριμένοι (Specific). Αλήθεια δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι των υπηρεσιών μας; Τι άλλο πρέπει να κάνουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες για ν’ αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες; 
 • Μετρήσιμοι (Measurable). Ο μετρήσιμος στόχος, ως χαρακτηρισμός δεν μπορεί να ισχύει για όλα. Αν είναι συνέχεια του συγκεκριμένου (για παράδειγμα διεκπεραίωση 35 οικοδομικών υποθέσεων ή 10 σωστικών ανασκαφών) ποιος μας εγγυάται ότι θα υπάρξουν 35 οικοδομικές υποθέσεις και 10 σωστικές ανασκαφές προς διεκπεραίωση όταν ακόμη δεν έχουν εγκριθεί οι ανάλογες πιστώσεις για το 2013;  Αν βγάλουμε τον αριθμό 35 αυτομάτως χάνεται το Specific. 
 • Συμφωνημένοι (Agreed), στόχοι συμφωνημένοι με ποιους και από ποιούς; Με τον/τη προϊστάμενο/η; με τη κεντρική υπηρεσία; Συναμεταξύ μας; Αν είναι έτσι ας συμφωνήσουμε από τώρα να βάλουμε τους χαμηλότερους στόχους για να καταφέρουμε και το αμέσως επόμενο χαρακτηριστικό το Ρεαλιστικοί (Realistic). 
 • Χρονικά προσδιορισμένοι (Timed) ενέργειες και χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων. Δηλαδή μιλάμε για ένα ασφυκτικό πρέσινγκ από τη κεντρική διοίκηση κατά το οποίο χάνεται εντελώς η αυτενέργεια, η επινοητικότητα και η πρωτοβουλία των περιφερειακών υπηρεσιών. Επιπλέον και η επιστημονική εργασία μας στην Υπηρεσία ενσωματώνεται σε χρονικά προσδιορισμένους στόχους, κατά παράβαση κάθε επιστημονικής δεοντολογίας. Έτσι προς τέρψιν κάποιων μια ανασκαφή θα τελειώνει θέλει δε θέλει η επιστήμη αλλά με βάση τη στοχοθεσία.

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην παρακάτω παράγραφο του εγγράφου του ΥΔΜΗΔ:
«Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συνδέεται με τη Στοχοθεσία άρρηκτα και ουσιαστικά. Σε κάθε επίπεδο το προσωπικό(προϊστάμενος και υφιστάμενος) δεσμεύεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επιδίωξη ανάλογων (ποιοτικά και ποσοτικά) αποτελεσμάτων ορισμένου χρόνου».

Χαλάνε πολύ φαιά ουσία εκεί, στα ΥΔΜΗΔ και αλλού, για να  συγκαλύψουν τον όρο απόλυση. Ίσως ως τώρα να τα καταφέρνουν, αφού κάποιοι από τους συναδέλφους δε καταλαβαίνουν και τρέχουν να ορίσουν στόχους Specific, Measurable, Agreed, Timed και ξεχνούν τη Στοχοθεσία της κυβέρνησης που είναι: layoffs ή redundancies δηλαδή απολύσεις.    

 © Επιμελητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: