Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Ένας απολογισμός και τρεις προτάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τις εκλογές του 2011 και την συμμαχία ΕΑΚ‐Πρωτοβουλίας Αρχαιολόγων με αποκλειστικό στόχο την
υπονόμευση της σύστασης ισχυρού, ενωτικού, διαπαραταξιακού προεδρείου του ΣΕΑ, η ΕΣΔΑ, ως
ισοδύναμη πρώτη παράταξη, σύμφωνα με την δέσμευσή της απέναντι στο σώμα των Ελλήνων
Αρχαιολόγων, εργάστηκε, στο μέτρο των καταστατικών δυνατοτήτων της, για την επίτευξη των στόχων του
Συλλόγου μας. Η ΕΣΔΑ υποστήριξε όσες ενέργειες είχαν θετικό πρόσημο και προωθούσαν τα καλώς
εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και των μνημείων:
Τον τελευταίο χρόνο υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες που βελτίωσαν το επικοινωνιακό προφίλ του ΣΕΑ.
Ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του Συλλόγου και άνοιξε το κτήριο με περισσότερες εκδηλώσεις σε σχέση με το
παρελθόν, μολονότι ορισμένες δράσεις ήταν μάλλον ασύμβατες ή ατυχείς (μαθήματα κοπτοραπτικής,
ζούμπα κλπ.). Η επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική εκφράστηκε επίσης με την συνεχή και επίκαιρη
πληροφόρηση των μελών του ΣΕΑ για κάθε δραστηριότητα του ΣΕΑ. Αυτή η πολιτική κινητοποίησε αρκετά
νέα μέλη σε συλλογικές δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιμη ήταν η ενεργοποίηση των τοπικών
παραρτημάτων του ΣΕΑ που ενίσχυσε την φωνή των συναδέλφων της περιφέρειας. Στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και η αναβίωση του θεσμού της παρουσίασης του έργου των αρχαιολόγων του με διαλέξεις στο
κτήριο. Τέλος, πρωτότυπη είναι η διεθνής καμπάνια του ΣΕΑ κατά των περικοπών στον τομέα της
προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς.
Δυναμική ήταν η αντίδραση στον απαράδεκτο και ισοπεδωτικό θεσμό της εφεδρείας, μολονότι εκεί δεν
εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες που είχε ο ΣΕΑ, από την στιγμή που θα μπορούσαν, με ισχυρή και
έγκαιρη διαπραγμάτευση, να εξαιρεθούν οι αρχαιολόγοι με βάση το πλήθος υφιστάμενων κενών στις
οργανικές θέσεις του κλάδου. Σε ορισμένες ακόμη από τις θετικές εξελίξεις που υλοποιήθηκαν από το
ΥΠΠΟΤ η ΕΣΔΑ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αναφέρουμε ενδεικτικά την ενεργοποίηση της πρόσβασης στο
Jstor για το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας, την θεσμοθέτηση της δυνατότητας ανάθεσης μελετών
από τις Εφορείες και τα μουσεία, την κατάργηση 24μήνου για το προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Ωστόσο, η ομολογουμένως επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική του ΣΕΑ δεν αρκεί δυστυχώς για να
καλύψει τα πάγια, δομικά και κρίσιμα ζητήματα που ο ΣΕΑ θα έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπίσει και τα
οποία απασχολούν την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.
Στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης η επίθεση στην μισθωτή εργασία έπληξε καίρια τους
αρχαιολόγους. Στον τομέα αυτό το προεδρείο του ΣΕΑ επέδειξε ανεπίτρεπτη αδράνεια. Έτσι, ενώ άλλοι
κλάδοι του ΥΠΠΟΤ πέτυχαν ‐και σωστά‐ να ενισχύσουν το εισόδημά τους (αναφέρουμε χαρακτηριστικά την
χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος σε πλήθος ειδικοτήτων, όπως: συντηρητές, εργατοτεχνίτες, ζωγράφους,
γλύπτες κλπ.), ο ΣΕΑ δεν πέτυχε, για την ακρίβεια ούτε καν διεκδίκησε με αξιώσεις, κανένα απολύτως μέτρο
για την οικονομική ανακούφιση των μελών του. Εκτός από την πράγματι δύσκολη διεκδίκηση του
ανθυγιεινού για όσους συναδέλφους πραγματικά εργάζονται σε δυσμενείς συνθήκες, η ΕΣΔΑ είχε επιμείνει
στην ανάγκη ισχυρής διαπραγμάτευσης για τρία μέτρα απολύτως εφικτά, που θα ανακούφιζαν τους
συναδέλφους και ανταποκρίνονται πλήρως στο έργο που επιτελούν:
1. Την αποζημίωση της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης
2. Την εξίσωση των εκτός έδρας με τους συναδέλφους μηχανικούς, αλλά και την αύξηση των ημερών εκτός
έδρας
3. Την διεκδίκηση επιμισθίου για τα έργα ΕΣΠΑ.
Η αδύναμη θέση του ΣΕΑ, η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και στιβαρής διαπραγμάτευσης –ουσιαστικά
καμίας διαπραγμάτευσης‐ εκ μέρους του προεδρείου αποτυπώθηκε δυστυχώς με τον πιο ανάγλυφο τρόπο
στο κορυφαίο θεσμικό ζήτημα του νέου οργανισμού του ΥΠΠΟΤ. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους αμφισβητείται έμπρακτα ο πρωταγωνιστικός ρόλος του αρχαιολόγου στην προστασία
των μνημείων με την κατάργηση πλήθους οργανικών μονάδων και εκατοντάδων θέσεων ευθύνης
αρχαιολόγων (τμηματαρχών και διευθυντών). Οι αρχαιολόγοι υφίστανται την μεγαλύτερη ποσοστιαία
συρρίκνωση θέσεων ευθύνης από όλους τους κλάδους του ελληνικού δημοσίου! Εκτός από τις
2
ανυπολόγιστες συνέπειες που έχει αυτή η απαξίωση του κλάδου στην προστασία της αρχαιολογικής
κληρονομιάς, πλήττει και οικονομικά τους συναδέλφους, αφού κατάργηση θέσεων σημαίνει και κατάργηση
αντίστοιχων επιδομάτων ευθύνης.
Μηδενική όμως ήταν και η πρόοδος στο επίμαχο θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας πολλών
συναδέλφων μας, με συνέπεια την μισθολογική και βαθμολογική τους καθήλωση.
Ακόμη από τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που ο ΣΕΑ δεν μπόρεσε να αποκρούσει, ίσως η πιο
καταστροφική είναι η θεσμοθέτηση της εκχώρησης ποσοστού των εσόδων του ΤΑΠ στον κρατικό
προϋπολογισμό, με ολέθριες συνέπειες για τα μνημεία, αλλά και για τους αρχαιολόγους (απαλλοτριώσεις,
υποδομές αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, λειτουργικά έξοδα εφορειών και μουσείων, επιστημονικές
εκδόσεις, αποζημίωση επιδημιών, κλπ.).
Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, είναι και το ζήτημα της λειτουργίας του Δ.Σ. και του Συλλόγου, καθώς
παρατηρήθηκαν σοβαρότατα καταστατικά ολισθήματα, όπως η ανάληψη ενεργειών από το προεδρείο
χωρίς την σχετική απόφαση από το ΔΣ, ή η πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για καταστατικές αλλαγές
(π.χ. η εγγραφή των συναδέλφων ιστορικών) μολονότι το θέμα χρειάζεται καταστατική συνέλευση. Ακραίο
παράδειγμα θεσμικής εκτροπής είναι η αντιδημοκρατική στάση των εκπροσώπων της Πρωτοβουλίας
Αρχαιολόγων στο προεδρείο (Γ. Ρήγινος, Ν. Ψάλτη) που αμφισβήτησαν και κατήγγειλαν την ύψιστη
δημοκρατική λειτουργία της διενέργειας ψηφοφοριών για την λήψη αποφάσεων από το ΔΣ!
Με δεδομένη την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, οι συνάδελφοι περιμένουν από τον ΣΕΑ να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποφύγει ενέργειες που θολώνουν το μήνυμα των διεκδικήσεών
του. Αφελείς ενέργειες, όπως η μεταφορά προσωπικών πολιτικών πεποιθήσεων της προέδρου με ανάρτηση
πανώ πολιτικού περιεχομένου μέσα στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα του Βρετανικού
Μουσείου διχάζουν τον κλάδο, προκαλούν ιδιαίτερα δυσμενή σχόλια από τον Τύπο και, συνεπώς, δεν
υπηρετούν τους σκοπούς του ΣΕΑ. Η συγκεκριμένη κίνηση συζητήθηκε εκ των υστέρων στο ΔΣ, όπου, από
όλες τις παρατάξεις, μόνο η ΕΣΔΑ καταψήφισε την πρωτοβουλία της προέδρου που αλλοίωσε το μήνυμα
της διεθνούς καμπάνιας του ΣΕΑ υπέρ των μνημείων. Σε αντίθεση πάλι με όλες τις άλλες παρατάξεις,
αντίστοιχα αρνητική ήταν μόνο η δική μας ψήφος και για το σποτ που γυρίστηκε στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας του ΣΕΑ, καθώς αμφισβητήσαμε την
αποτελεσματικότητα του μηνύματος που εκπέμπει.
Η ΕΣΔΑ ματαίωσε επίσης την επιπόλαια και παρορμητική πρόταση της προέδρου οι αρχαιολόγοι να
κηρύξουν ανυπακοή στους ψηφισμένους νόμους του κράτους. Αντί αυτής της στάσης, που θα είχε
ολέθριες συνέπειες για τους συναδέλφους και θα νομιμοποιούσε όλους όσους παρανομούν εις βάρος των μνημείων, η ΕΣΔΑ αντιπρότεινε την καταγγελία των απαράδεκτων νόμων και τον αγώνα για την θεσμική ανατροπή τους με βάση τις τεκμηριωμένες θέσεις μας.
Σε μια εποχή που υπονομεύεται συστηματικά το έργο των κρατικών λειτουργών και επιχειρείται το οριστικό «ξεδόντιασμα» κάθε δημόσιου φορέα που υπερασπίζεται δημόσια αγαθά, όπως τα μνημεία, η ενότητα μεταξύ των μελών του ΣΕΑ αλλά και όλων των συναδέλφων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Γενικόλογες καταγγελίες (ΕΑΚ) κατά συναδέλφων στο ΥΠΠΟΤ ως «παρατρεχάμενων της εξουσίας», απλώς υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια, θίγοντας συλλήβδην συναδέλφους που πράττουν στο ακέραιο το καθήκον τους για την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές τις στιγμές δενπερισσεύει κανείς.
Η ΕΣΔΑ, ως υπεύθυνη παράταξη και με απόλυτο σεβασμό στις καταστατικές αρχές του Συλλόγου μας, καλεί όλους τους συναδέλφους να δράσουμε δυναμικά και από κοινού σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Άμεση προτεραιότητα, κυριολεκτικά όρος επιβίωσης, είναι να μας αποδώσουν αυτά που μας
χρωστούν (υπερωρίες, εκτός έδρας, επιμίσθιο ΕΣΠΑ) αλλά και να αναγνωρίσουν τις προϋπηρεσίες τωνσυναδέλφων.
2. Το οργανόγραμμα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πρέπει να είναι όχι ένα μίζερο άθροισμα τμημάτων και διευθύνσεων, αλλά μια σύγχρονη μνημειοκεντρική διοικητική δομή που θα σέβεται τον ρόλο των αρχαιολόγων.
3. Η κατάργηση των διατάξεων που υπονομεύουν την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς θα πρέπει να αναδειχθεί ως κρίσιμο ζήτημα για το οποίο τα κόμματα οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση.
Παράλληλα πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα την προεκλογική δέσμευση των κομμάτων ότι θα
ακυρώσουν το νόμο που εκχωρεί τα έσοδα του ΤΑΠ στον κρατικό προϋπολογισμό.

εσδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: